Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. W tym dokumencie, w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących.

Administratorem Twoich danych osobowych jest AgaTomDom Tomasz Szych, 80-110 Gdańsk, ul. Bystrzycka 16, NIP: 6692301665 reprezentowana przez Tomasza Szych, e‑mail: tomasz.szych@gmail.com

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Chodzi o cele takie jak obsługa social media, wymiana wiadomości, analiza, statystyka, marketing itp. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnych celów. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres tomasz.szych [at] gmail.com

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma AgaTomDom Tomasz Szych, 80-110 Gdańsk, ul. Bystrzycka 16, NIP: 6692301665 reprezentowana przez Tomasza Szych, e‑mail: tomasz.szych [at] gmail.com
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://takimamyklimat.pl/.

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e‑mail tomasz.szych [at] gmail.com

3. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

  • Kontakt i obsługa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chatów itp., w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji. Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu. Ponadto, system komunikacji zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, przesyłając wiadomość. System komunikacji (np. czat, komunikator) może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat dostawców narzędzi zewnętrznych znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.
Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komunikacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją.

  • Tworzenie archiwum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Na potrzeby naszej działalności możemy tworzyć archiwa w postaci cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które przetwarzaliśmy w związku z Tobą, a ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane do mnie trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym. W tym przypadku opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych.

  • Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Korzystanie z naszej strony internetowej może rodzić w przyszłości określone roszczenia po Twojej lub naszej stronie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych interesów.

  • Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację moich działań. Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

  • Marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na prowadzeniu działań marketingowych w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w ramach zewnętrznych systemów w oparciu o Informacje Anonimowe, na potrzeby marketingu własnych produktów i usług. Z poziomu narzędzi mam wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przeze nas narzędziom.

  • Zapewnienie dodatkowych funkcji z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Na naszej stronie możemy osadzać odtwarzacze wideo lub audio, widgety społecznościowe lub inne narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie. Z poziomu narzędzi nie mamy wglądu do innych informacji, ponadto informacje te nie są nam do niczego potrzebne – Informacje Anonimowe są przetwarzane wyłącznie po to, żeby mogły działać dodatkowe funkcje. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

  • Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO. Ponadto w tym przypadku opieramy się także na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczeń.

4. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Zakres przetwarzanych danych opisany został w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się powyżej, w punkcie 3 Polityki prywatności. Pośród danych znajdują się informacje takie jak: 

    • imię,
    • adres e‑mail,
    • adres IP,
    • informacje zawarte w korespondencji,
    • Informacje Anonimowe.

5. Czym są „Informacje Anonimowe”?

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z mojej strony. Chodzi w szczególności o następujące informacje:

    • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
    • przeglądane podstrony,
    • czas spędzony na stronie,
    • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
    • kliknięcia w poszczególne linki,
    • ruchy myszką,
    • scrollowania strony,
    • źródło, z którego przechodzisz na stronę,
    • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
    • Twoja płeć,
    • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
    • Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są niniejszej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”. Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w Polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam.

Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegółowe informacje z tym związane znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

6. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Przykładowo dzieje się tak, gdy kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub chatu, a także korzystasz z funkcjonalności dostępnych na stronie lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych).

Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez narzędziom.

7. Czy dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

8. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania:

    • Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;
    • Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
    • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);
    • Grupy odbiorców – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
    • Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
    • Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
    • Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
    • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się ze mną na podane dane kontaktowe. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Kim są odbiorcy danych osobowych?

Korzystamy z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
    • hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;
    • biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;
    • kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na moją rzecz usług prawnych;
    • obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
    • pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

10. Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta i spółki zależne, Google itp., dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.

Dane Użytkownika będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
1. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Ltd: https://www.facebook.com/privacy/policy

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Meta dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jedna każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Czy korzystamy z profilowania?

Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach danej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcam Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością.

Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

12. Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

    • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usuneli);
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
    • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
    • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
    • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

13. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.

14. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlany Ci jest komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

15. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

16. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

17. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Wykaz narzędzi, które wymagają używania cookies, oraz opis wykorzystywanych cookies znajdziesz w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

18. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

19. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

20. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies. Poniżej znajdziesz zbiorczą listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

    • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
    • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery;
    • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;
    • tryb incognito w przeglądarce internetowej;
    • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com;
    • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony;
    • Google Analytics Opt-out;
    • Google Ads Settings;
    • Facebook Ads Settings;
    • LinkedIN Privacy Settings.

21. Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 dniach.

 

Załącznik do Polityki prywatności

WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

  • Google Ads

Korzystamy z systemu reklamowego firmy Google LCC Google Ads, który zbiera informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. W ramach Google Ads zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Dzięki nim możemy dostosować reklamy do Twoich zachowań i mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. 

  • Piksel Meta

Korzystamy z systemu reklamowego firmy Meta Platforms Inc. Aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, na naszej stronie stosujemy Piksel Meta, który automatycznie przesyła informacje o Twojej aktywności na naszej stronie do systemu Meta. Dysponujemy jedynie Anonimowymi Informacjami. Dzięki nim możemy dostosować reklamy do Twoich zachowań i mierzyć skuteczność kampanii reklamowych.
Meta Platforms Inc. może łączyć informacje z Piksela Meta z innymi informacjami z różnych źródeł, w tym Facebooka i Instagrama, i wykorzystywać je do swoich celów, np. marketingu. Informacje o tym znajdziesz w polityce prywatności Meta: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Możesz też zarządzać swoimi ustawieniami prywatności na Facebooku.

  • YouTube

Na Stronie możesz odtwarzać filmy z serwisu YouTube, zarządzanego przez firmę Google LLC. Kiedy odtwarzasz film, YouTube zapisuje informacje na Twoim urządzeniu w postaci plików cookies. Jeśli masz konto Google i jesteś zalogowany, firma może powiązać dane z wizyty na Stronie z Twoim kontem. Aby tego uniknąć, wyloguj się przed odtworzeniem filmu. Możesz także zablokować wtyczki za pomocą rozszerzenia dla przeglądarki.
Informacje zbierane przez pliki cookies są wykorzystywane przez Google do zapewnienia prawidłowego działania wtyczki, analizy i optymalizacji usług oraz personalizacji i reklamy. Nie mamy dostępu do tych informacji. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z YouTube możesz znaleźć w regulaminie: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms. Zasady ochrony prywatności Google są opisane na stronie: https://policies.google.com/privacy

Taki Mamy Klimat Logo

DO 22 SIERPNIA 2023 JESTEŚMY NA URLOPIE

W sprawach pilnych prosimy o kontakt SMS lub mailowy.

Ta strona korzysta z plików cookies. Wchodząc na nią, zgadzasz się na to. Ustawienia cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Możesz je też usunąć. Więcej informacji